Telefonen din kommer med alt du trenger for å slå den i, koble den til nettverket og konfigurere den på kontoret ditt.

Når telefonen har koblet til nettverket, begynner telefon oppstarts prosessen, og telefonen registreres på-serveren.

Når telefonen er koblet til, fastsetter den om en ny fastvareopplasting bør installeres på telefonen.

Hvis du vil se en grafisk oversikt over disse trinnene, kan du se installasjons veiledningen for Cisco IP Phone 8800-serien.

1

Koble den lange, rette enden av hånd sett kabelen inn i telefonen og koble den andre enden til hånd settet.

2

Koble nettverks kabelen fra nettverket til nettverks porten på telefonen.

3

Koble til fotenen, og Juster vinkelen på telefonen.

  1. Sett kontaktpunktene inn i sporene.

  2. Trykk på fotstativet til kontaktene klikker på plass.

  3. Juster vinkelen på telefonen.

4

Koble til den eksterne strøm forsyningen.

5

Følg med på telefonoppstartsprosessen. Dette trinnet bekrefter at telefonen blir konfigurert riktig.

6

Tillat at telefonen oppgraderer til gjeldende FAS tvare bilde.

7

Foreta et anrop med telefonen for å bekrefte at den og funksjonene virker som de skal.