Telefonen leveres med alt du trenger for å slå den på, koble den til nettverket og konfigurere den på skrivebordet.

Etter at telefonen er koblet til nettverket, begynner oppstartsprosessen for telefonen, og telefonen registrerer seg på serveren.

Etter at telefonen er koblet til, bestemmer den om en ny firmwarebelastning skal installeres på telefonen.

Hvis du vil se en grafisk oversikt over disse trinnene, kan du se installasjonsveiledningen for Cisco IP Phone 8800-serien.

1

Koble den lange, rette enden av håndsettkabelen til telefonen og koble den andre enden til håndsettet.

2

Koble nettverkskabelen fra nettverket til nettverksporten på telefonen.

3

Koble til fotstøtten og juster vinkelen på telefonen.

  1. Sett kontaktene inn i sporene.

  2. Trykk på fotstøtten til kontaktene klikker på plass.

  3. Juster vinkelen på telefonen.

4

Koble til den eksterne strømforsyningen.

5

Overvåk oppstartsprosessen for telefonen. Dette trinnet bekrefter at telefonen er riktig konfigurert.

6

Tillat telefonen å oppgradere til gjeldende firmwarebilde.

7

Ring med telefonen for å bekrefte at telefonen og funksjonene fungerer som de skal.