Telefon dolazi sa svime što vam je potrebno za napajanje, povezivanje s mrežom i postavljanje na stol.

Nakon što se telefon poveže s mrežom, započinje postupak pokretanja telefona, a telefon se registrira na poslužitelju.

Nakon što se telefon poveže, određuje treba li na telefon instalirati novo opterećenje firmvera.

Ako želite vidjeti grafički pregled ovih koraka, pogledajte Vodičza instalaciju Cisco IP Phone 8800 serije.

1

Priključite dugi, ravni kraj kabela slušalice u telefon i priključite drugi kraj u slušalicu.

2

Povežite mrežni kabel s mreže s mrežnim priključkom na telefonu.

3

Spojite podnožje i prilagodite kut telefona.

  1. Umetnite priključke u utore.

  2. Pritisnite podnožje dok se konektori ne sjednu na svoje mjesto.

  3. Prilagodite kut telefona.

4

Priključite vanjsko napajanje.

5

Pratite postupak pokretanja telefona. Ovaj korak potvrđuje je li telefon ispravno konfiguriran.

6

Dopustite telefonu da se nadogradi na trenutnu sliku firmvera.

7

Upućujte pozive telefonom kako biste provjerili rade li telefon i značajke ispravno.