Vaš telefon isporučuje se sa svime što vam je potrebno za napajanje, povežite ga s mrežom i postavite ga na svoj stol.

Nakon što se telefon poveže s mrežom, započinje proces pokretanja telefona, a telefon se registrira s poslužiteljem.

Nakon što je telefon spaja, on određuje ako novi firmware opterećenja bi trebao biti instaliran na telefonu.

Ako želite vidjeti grafički pregled ovih koraka, pogledajte vodič za instalaciju serije Cisco IP Phone 8800.

1

Priključite dug, direktan kraj slušalice u telefon i priključite drugi kraj u slušalicu.

2

Povežite mrežni kabel iz mreže s mrežnim priključkom na telefonu.

3

Spojite stalak za noge i podesite kut telefona.

  1. Umetnite poveznike u utore.

  2. Pritisnite stalak dok poveznici ne kliknu na mjesto.

  3. Prilagodite kut telefona.

4

Priključite vanjsku opskrbu strujom.

5

Pratiti proces pokretanja telefona. Ovaj korak potvrđuje da je telefon ispravno konfiguriran.

6

Dopustite telefonu nadogradnju na trenutnu sliku firmvera.

7

Upućivanje poziva s telefonom kako bi se potvrdila da telefon i značajke rade ispravno.