Промяна на езика по подразбиране за даден сайт

Когато промените езика по подразбиране на вашия Webex сайт, потребителите, които не са задали езиковото си предпочитание, виждат сайта и поканите за събрания на езика по подразбиране.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за сайта изберете езика по подразбиране от езика по подразбиране за падащия списък на Webex сайта .

3

Щракнете върху Актуализиране.

Промяна на езиците, достъпни за потребителите

Можете да изберете кои езици да са достъпни за потребителите ви, в случай че сайтът Ви не поддържа определени езици.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за сайта отидете на езиците, налични в Предпочитания, и поставете отметка в квадратчето до всеки език, който искате да направите достъпен за потребителите.

3

Щракнете върху Актуализиране.