Ändra standardspråk för en webbplats

Du kan ändra standardspråket på din Webex-plats så att användare som inte har angett sina språkinställningar ser webbplatsen och mötesinbjudningarna på standardspråket.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Webbplatsalternativ väljer du standardspråk i listrutan Standardspråk för Webex-webbplatsen.

3

Klicka på Uppdatera.

Ändra vilka språk som är tillgängliga för användare

Du kan välja vilka språk som är tillgängliga för dina användare om din webbplats inte har stöd för vissa språk.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Webbplatsalternativ går du till Tillgängliga språk i Inställningar och markerar kryssrutan bredvid varje språk som du vill göra tillgängligt för användare.

3

Klicka på Uppdatera.