Ändra standardspråket för en webbplats

När du ändrar standardspråket på din Webex-webbplatskommer användare som inte har ställt in sina språkinställningar att se webbplatsen och mötesinbjudningar på standardspråket.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Webbplatsalternativ väljer du standardspråket från Standardspråk för Webex-webbplatsen listruta .

3

Klicka på Uppdatera.

Ändra de språk som är tillgängliga för användare

Du kan välja vilka språk som är tillgängliga för dina användare om webbplatsen inte stöder vissa språk.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Webbplatsalternativ går du till Språktillgängliga i Inställningar och markerar kryssrutan bredvid varje språk som du vill göra tillgängligt för användare.

3

Klicka på Uppdatera.