Změna výchozího jazyka webu

Výchozí jazyk svého web Webex můžete změnit tak, aby se uživatelům, kteří nenastavily předvolby jazyka, zobrazil web a pozvánky na schůzky ve výchozím jazyce.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti webu vyberte výchozí jazyk z rozevíracího seznamu webu Webex Výchozí jazyk.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Změňte jazyky dostupné uživatelům

V případě, že váš web nepodporuje určité jazyky, můžete zvolit jazyky, které budou mít uživatelé k dispozici.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti webu přejděte do nabídky Jazyky dostupné v nabídce Předvolby a zaškrtněte pole vedle každého jazyka, který chcete uživatelům zpřístupnit.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.