Zmiana domyślnego języka witryny

Możesz zmienić domyślny język witryny Webex , aby użytkownicy, którzy nie ustawili preferencji językowych, widzieli witrynę i zaproszenia na spotkania w języku domyślnym.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje witryny wybierz domyślny język z listy rozwijanej Domyślny język witryny Webex.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.

Zmiana języków dostępnych dla użytkowników

Możesz wybrać, jakie języki są dostępne dla użytkowników, w przypadku, gdy witryna nie obsługuje niektórych języków.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje witryny przejdź do Języków dostępnych w preferencjach i zaznacz pole wyboru obok każdego języka, który chcesz udostępnić użytkownikom.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.