Zmienianie domyślnego języka witryny

Po zmianie domyślnego języka witryny sieci Web użytkownicy, którzy nie ustawili preferencji językowych, zobaczą witrynę i zaproszenia na spotkania w języku domyślnym.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje witryny wybierz język domyślny z listy rozwijanej Język domyślny witryny webex.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.

Zmienianie języków dostępnych dla użytkowników

Możesz wybrać, które języki są dostępne dla użytkowników, na wypadek, gdyby Twoja witryna nie obsługiwała niektórych języków.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje witryny przejdź do pozycji Języki dostępne w preferencjachi zaznacz pole wyboru obok każdego języka, który chcesz udostępnić użytkownikom.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.