Zmeňte predvolený jazyk pre lokalitu

Predvolený jazyk webovej lokality Webex môžete zmeniť tak, aby používatelia, ktorí si nenastavili predvoľbu jazyka, videli lokalitu a pozvánky na schôdzu v predvolenom jazyku.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

V Možnosti lokality vyberte predvolený jazyk z Predvolený jazyk pre webovú stránku Webex rozbaľovací zoznam.

3

Kliknite Aktualizovať.

Zmeňte jazyky dostupné používateľom

Môžete si vybrať, ktoré jazyky sú k dispozícii pre vašich používateľov v prípade, že váš web nepodporuje určité jazyky.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

V Možnosti lokality prejdite do sekcie Jazyky dostupné v Predvoľbácha začiarknite políčko vedľa každého jazyka, ktorý chcete sprístupniť používateľom.

3

Kliknite Aktualizovať.