שינוי שפת ברירת המחדל עבור אתר

כאשר תשנה את שפת ברירת המחדל של אתר Webex, משתמשים שלא הגדירו את העדפת השפה שלהם ייראו את ההזמנות לאתר ולפגישה בשפת ברירת המחדל.

1

היכנס אל 'ניהול אתר' Webex ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע אפשרויות אתר, בחר את שפת ברירת המחדל מהרשימה הנפתחת שפת ברירת המחדל עבור אתר Webex.

3

לחץ על עדכן.

שינוי השפות הזמינות למשתמשים

באפשרותך לבחור אילו שפות יהיו זמינות למשתמשים, במקרה שהאתר אינו תומך בשפות מסוימות.

1

היכנס אל 'ניהול אתר' Webex ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע אפשרויות אתר, עבור אל השפות הזמינות בהעדפות וסמן את התיבה לצד כל שפה שברצונך להפוך לזמינה למשתמשים.

3

לחץ על עדכן.