שנה את שפת ברירת המחדל עבור אתר

אתה יכול לשנות את שפת ברירת המחדל של אתר Webex שלך, כך שמשתמשים שלא קבעו את העדפת השפה שלהם יראו את האתר ואת ההזמנות לפגישות בשפת ברירת המחדל.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע אפשרויות אתר, בחר את שפת ברירת המחדל מהרשימה הנפתחת שפת ברירת המחדל עבור אתר Webex.

3

לחץ על עדכן.

שנה את השפות הזמינות למשתמשים

באפשרותך לבחור אילו שפות זמינות למשתמשים שלך, במקרה שהאתר שלך לא תומך בשפות מסוימות.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע אפשרויות אתר, עבור אל השפות הזמינות בהעדפות וסמן את התיבה לצד כל שפה שברצונך להפוך לזמינה למשתמשים.

3

לחץ על עדכן.