Promena podrazumevanog jezika za lokaciju

Kada promenite podrazumevani jezik Webex lokacije, korisnici kojinisu podesili željene opcije jezika vide lokaciju i pozivnice za sastanak na podrazumevanom jeziku.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije lokacije odaberite podrazumevani jezik sa podrazumevanog jezika za padajuću listu Webex lokacija.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Promena jezika dostupnih korisnicima

Možete odabrati jezike koji će biti dostupni vašim korisnicima, u slučaju da vaša lokacija ne podržava određene jezike.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije lokacije idite na jezike dostupne u okviru "Željene postavke" i proverite izbor u polju za potvrdu pored svakog jezika koji želite da učinite dostupnim korisnicima.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .