Promena podrazumevanog jezika za lokaciju

Možete da promenite podrazumevani jezik svog Webex sajt, tako da korisnici koji nisu podesili željene opcije jezika vide lokaciju i pozivnice za sastanak na podrazumevanom jeziku.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije lokacije odaberite podrazumevani jezik sa podrazumevanog jezika za ovu Webex sajt padajuća lista.

3

Kliknite na Ažuriraj.

Promena jezika dostupnih na korisnike

Možete da odaberete koji će jezici biti dostupni korisnicima u slučaju da vaša lokacija ne podržava određene jezike.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku "Opcije lokacije" idite na jezike dostupne u "Željenim opcijama" i proverite polje za potvrdu pored svakog jezika koji želite da učinite dostupnim korisnicima.

3

Kliknite na Ažuriraj.