Змінення мови за замовчуванням для вебсайту

У разі змінення мови вебсайту Webex користувачам, які не задали бажані параметри мови, вебсайт і запрошення на нараду відображаються мовою за замовчуванням.

1.

Увійдіть у службу адміністрування вебсайту Webex і перейдіть до меню Конфігурація > Загальні налаштування вебсайту > Параметри.

2.

У розділі Параметри вебсайту виберіть мову за замовчуванням у розкривному списку Мова за замовчуванням для вебсайту Webex.

3.

Клацніть Оновити.

Змінення мов, доступних для користувачів

Якщо ваш вебсайт не підтримує деякі мови, можна вибрати, які мови будуть доступні для користувачів.

1.

Увійдіть у службу адміністрування вебсайту Webex і перейдіть до меню Конфігурація > Загальні налаштування вебсайту > Параметри.

2.

У розділі Параметри вебсайту перейдіть до підрозділу Мови, доступні в бажаних параметрах і встановіть прапорець поруч із кожною мовою, яку потрібно зробити доступною для користувачів.

3.

Клацніть Оновити.