Endre standardspråket for et nettsted

Du kan endre standardspråket for Webex-nettstedet, slik at brukere som ikke har angitt språkinnstillinger, ser nettstedet og møteinvitasjonene på standardspråket.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for nettsted velger du standardspråk fra Standardspråk for Webex-nettsted rullegardinliste.

3

Klikk på Oppdater.

Endre språkene som er tilgjengelige for brukere

Du kan velge hvilke språk som er tilgjengelige for brukerne dine, i tilfelle nettstedet ditt ikke støtter bestemte språk.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for nettsted -delen, gå til Språk som er tilgjengelige i Innstillinger , og merk av i avmerkingsboks ved siden av hvert språk du vil gjøre tilgjengelig for brukerne.

3

Klikk på Oppdater.