Endre standardspråket for et område

Når du endrer standardspråket for Webex-området, kan brukere som ikke har angitt språkinnstillinger, se område- og møteinvitasjonene på standardspråket.

1

Logg på Webex-nettstedsadministrasjon, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Velg standardspråket fra rullegardinlisten Standardspråk for Webex-området under Områdealternativer .

3

Klikk på Oppdater.

Endre språkene som er tilgjengelige for brukere

Du kan velge hvilke språk som er tilgjengelige for brukerne, i tilfelle området ikke støtter bestemte språk.

1

Logg på Webex-nettstedsadministrasjon, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Under Områdealternativer går du til Språk som er tilgjengelige i Innstillinger, og merker av for hvert språk du vil gjøre tilgjengelig for brukere.

3

Klikk på Oppdater.