Можете да активирате следните конфигурации от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Конфигурации на устройства за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато уеб интерфейсът на устройството се отвори, изберете Настройки под раздела Настройка и изберете конфигурацията

  • Configuration > WebEngine > Mode : Изберете Вкл., за да активирате уеб двигателя.

  • Configuration > WebEngine > Features > LocalWebAppManagement : Изберете разрешено , ако искате потребителят да добавя, редактира и изтрива уеб приложения от менюто с настройки на устройството. Когато е настроен на Непозволено , списъкът с уеб приложения е достъпен в менюто с настройки, но не е възможно да ги добавите, редактирате или изтриете. Когато е зададено на Изкл., уеб приложенията не са в менюто с настройки на устройството.


Уеб приложенията, конфигурирани в Control Hub или в редактора на разширения за потребителски интерфейс, са видими в списъка с уеб приложения под Външно управлявани уеб приложения, но не е възможно да ги редактирате или изтриете от устройството.