Можете да активирате следните конфигурации от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете Конфигурации на устройства статия за повече информация как да получите достъп до него.

Когато се отвори уеб интерфейс на устройството, изберете Настройки под Настройка раздела и изберете конфигурация

  • Конфигурация > WebEngine > режим : Изберете Включено за да активирате уеб двигателя.

  • Конфигурация > WebEngine > Характеристики > LocalWebAppManagement : Изберете разрешено ако искате потребителят да добавя, редактира и изтрива уеб приложения от менюто с настройки на устройството. Когато е зададено на NotAllowed списъкът с уеб приложения е достъпен в менюто с настройки, но не е възможно да ги добавяте, редактирате или изтривате. Когато е зададено на Изключено , уеб приложенията са не в менюто с настройки на устройството.


Уеб приложенията, конфигурирани в Control Hub или в редактора за разширения на потребителския интерфейс, се виждат в списъка с уеб приложения под Външно управлявани интернет приложения, но не е възможно да ги редактирате или изтриете от устройството.