Iz lokalnog Veb interfejsa uređaja možete da omogućite sledeće konfiguracije. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja za više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se web interfejs uređaja otvori, u okviru kartice "Podešavanje" izaberite stavku "Postavke " i odaberite konfiguraciju

  • Konfiguracija > WebEngine > Mode: Odaberite opciju On da biste omogućili veb mašinu.

  • Konfiguracija > WebEngine > Features > LocalWebAppManagement : Odaberite dozvoljeno ako želite da korisnik dodaje, uređuje i briše veb aplikacije iz menija podešavanja na uređaju. Kada se podesi na NotAllowed , listi Veb aplikacija se može pristupiti u meniju "Postavke", ali ih nije moguće dodati, urediti ili izbrisati. Kada je podešeno na isključeno , Veb aplikacije se ne sjedinje postavki uređaja.


Veb aplikacije konfigurisane u okviru "Kontrolno čvorište" ili u uređivaču proširenja UI su vidljive na listi Veb aplikacija u okviru "Spoljno upravljane Web aplikacije", ali ih nije moguće uređivati ili brisati sa uređaja.