Du kan aktivere følgende konfigurationer fra enhedens lokale webgrænseflade. Læs artiklen Enhedskonfigurationer for at få flere oplysninger om, hvordan du tilgår den.

Når enhedens webgrænseflade åbnes, skal du vælge Indstillinger under fanen Opsætning og vælge konfigurationen

  • Konfiguration > WebEngine > tilstand : Vælg Til for at aktivere webprogrammet.

  • Configuration > WebEngine > Features > LocalWebAppManagement : Vælg tilladt , hvis brugeren skal kunne tilføje, redigere og slette webapps fra enhedens indstillingsmenu. Når indstillingen er angivet til Ikke tilladt , er listen over webapps tilgængelig i indstillingsmenuen, men det er ikke muligt at tilføje, redigere eller slette dem. Når indstillingen er slået Fra , er webapps ikke i enhedens indstillingsmenu.


De webapps, der er konfigureret på Control Hub eller i redigeringsprogrammet til brugergrænseudvidelser, er synlige på listen over webapps under eksternt styrede webapps, men det er ikke muligt at redigere eller slette dem fra enheden.