Sljedeće konfiguracije možete omogućiti s lokalnog web-sučelje uređaja. Pročitajte Konfiguracije uređaja članak za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se otvori web-sučelje uređaja, odaberite Postavke ispod Postavljanje karticu i odaberite konfiguraciju

  • Konfiguracija > WebEngine > Način rada : Odaberite Uključeno da biste omogućili web motor.

  • Konfiguracija > WebEngine > Značajke > LocalWebAppManagement : Odaberite dopušteno ako želite da korisnik dodaje, uređuje i briše web aplikacije iz izbornika postavki na uređaju. Kada je postavljeno na Nije dopušteno popis web aplikacija dostupan je u izborniku postavki, ali ih nije moguće dodati, uređivati ili brisati. Kada je postavljeno na Isključeno , web aplikacije su ne u izborniku postavki uređaja.


Web-aplikacije konfigurirane na Control Hubu ili u uređivaču proširenja korisničkog sučelja vidljive su na popisu web-aplikacija pod Vanjsko upravljanim Web -aplikacijama, ali ih nije moguće uređivati ili brisati s uređaja.