Du kan aktivere følgende konfigurasjoner fra det lokale webgrensesnittet på enheten. Les artikkelen Enhetskonfigurasjoner for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den.

Når enhetens webgrensesnitt åpnes, velger du Innstillinger under kategorien Oppsett og velger konfigurasjonen

  • Configuration > WebEngine > Mode : Velg for å aktivere webmotoren.

  • Konfigurasjon > WebEngine > funksjoner > LocalWebAppManagement : Velg tillatt hvis du vil at brukeren skal legge til, redigere og slette nettapper fra innstillingsmenyen på enheten. Når den er satt til IkkeTillatt , er webapper-listen tilgjengelig i innstillingsmenyen, men det er ikke mulig å legge til, redigere eller slette dem. Når nettappene er satt til Av, er de ikke i innstillingsmenyen på enheten.


Nettappene som er konfigurert på Control Hub eller i redigeringsprogrammet for UI-utvidelser, vises i webapplisten under Eksternt administrerte Web Apps, men det er ikke mulig å redigere eller slette dem fra enheten.