Aşağıdaki konfigürasyonları cihazın yerel web arabirimi etkinleştirebilirsiniz. okuyun Cihaz Yapılandırmaları nasıl erişileceği hakkında daha fazla bilgi için makale.

Cihazın web arabirimi açıldığında, öğesini seçin. Ayarlar altında Kurulum sekmesini seçin ve yapılandırma

  • Yapılandırma > WebMotoru > mod : Seç açık Web motorunu etkinleştirmek için.

  • Yapılandırma > WebMotoru > Özellikler > YerelWeb UygulamasıYönetimi : Seç izin verilen Kullanıcının cihazdaki ayarlar menüsünden web uygulamaları eklemesini, düzenlemesini ve silmesini istiyorsanız. olarak ayarlandığında İzin Verilmez web uygulamaları listesine ayarlar menüsünden erişilebilir, ancak bunları eklemek, düzenlemek veya silmek mümkün değildir. olarak ayarlandığında Kapalı , web uygulamaları değil cihazın ayarlar menüsünde.


Control Hub'da veya UI uzantısı düzenleyicisinde yapılandırılan web uygulamaları, Harici Olarak Yönetilen Web Uygulamaları altındaki web uygulamaları listesinde görünür, ancak bunları düzenlemek veya cihazdan silmek mümkün değildir.