Aşağıdaki yapılandırmaları, cihazın yerel web arabiriminden etkinleştirebilirsiniz. Web arabirimine erişimle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Cihaz Yapılandırmaları makalesini okuyun.

Cihazın web arabirimi açıldığında, Kurulum sekmesinde Ayarlar'ı seçin ve yapılandırmayı seçin

  • Yapılandırma > WebEngine > Mode : Web altyapısını etkinleştirmek için Açık'ı seçin .

  • Yapılandırma > WebEngine > Features > LocalWebAppManagement : Kullanıcının aygıttaki ayarlar menüsünden web uygulamaları eklemesini, düzenlemesini ve silmesini istiyorsanız, izin verilenleri seçin . İzin Verilmedi olarak ayarlandığında, web uygulamaları listesi ayarlar menüsünde erişilebilir, ancak bunlara ekleme yapmak, düzenlemek veya silmek mümkün değildir. Kapalı olarak ayarlandığında, web uygulamaları cihazın ayarlar menüsünde değildir .


Control Hub'da veya UI uzantı düzenleyicide yapılandırılmış web uygulamaları, Dışarıdan Yönetilen Web Uygulamaları altında Web Uygulamaları listesinde görünür ancak bunlar cihazdan düzenlenemez veya silinemez.