Можете да активирате следните конфигурации от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Конфигурации на устройства за повече информация относно достъпа до него.

Когато се отвори уеб интерфейсът на устройството, изберете Настройки под раздела Настройка и изберете конфигурацията

  • Конфигурация > WebEngine > Режим : Изберете On , за да активирате уеб машината.

  • Конфигурация > WebEngine > Функции > LocalWebAppManagement : Изберете позволено , ако искате потребителят да добавя, редактира, и изтрийте уеб приложения от менюто с настройки на устройството. Когато е зададено на NotAllowed , списъкът с уеб приложения е достъпен в менюто с настройки, но не е възможно да ги добавяте, редактирате или изтривате. Когато е зададено на Изключено , уеб приложенията не са в менюто с настройки на устройството.


Уеб приложенията, конфигурирани в Control Hub или в редактора на разширения на потребителския интерфейс, се виждат в списъка с уеб приложения под Външно управлявани уеб приложения, но не е възможно да ги редактирате или изтриете от устройството.