Можете да активирате следните конфигурации от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Конфигурации на устройства за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато уеб интерфейсът на устройството се отвори, изберете Настройки в раздела Настройка и изберете конфигурацията

  • Конфигурация > WebEngine > Режим : Изберете Включено , за да активирате уеб двигателя.

  • Конфигурация > WebEngine > Функции > LocalWebAppManagement : Изберете разрешено , ако искате потребителят да добавя, редактира, и изтрийте уеб приложения от менюто с настройки на устройството. Когато е зададено на NotAllowed , списъкът с уеб приложения е достъпен в менюто с настройки, но не е възможно да ги добавяте, редактирате или изтривате. Когато е зададено на Изключено , уеб приложенията са не в менюто с настройки на устройството.


Уеб приложенията, конфигурирани в Control Hub или в редактора на разширения на потребителския интерфейс, се виждат в списъка с уеб приложения под Външно управлявани уеб приложения, но не е възможно да ги редактирате или изтриете от устройството.