Możesz włączyć następujące konfiguracje z lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Przeczytaj artykuł Konfiguracje urządzeń, aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania do niego dostępu.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia wybierz opcję Ustawienia na karcie Konfiguracja i wybierz konfigurację .

  • Konfiguracja > WebEngine > Tryb : Wybierz Wł. , aby włączyć silnik WWW.

  • Konfiguracja > WebEngine > Funkcje > LocalWebAppManagement : Wybierz dozwolone , jeśli chcesz, aby użytkownik mógł dodawać, edytować, i usuń aplikacje internetowe z menu ustawień na urządzeniu. Po ustawieniu na Niedozwolone lista aplikacji internetowych jest dostępna w menu ustawień, ale nie można ich dodawać, edytować ani usuwać. Po ustawieniu opcji Wyłącz aplikacje internetowe nie znajdują się w menu ustawień urządzenia.


Aplikacje internetowe skonfigurowane w Control Hub lub w edytorze rozszerzenia interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacji internetowych w obszarze Zewnętrznie zarządzane aplikacje internetowe, ale nie można ich edytować ani usuwać z urządzenia.