Następujące konfiguracje można włączyć z poziomu lokalnego interfejsu internetowego urządzenia. Przeczytaj artykuł Konfiguracje urządzeń , aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania do niego dostępu.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia wybierz pozycję Ustawienia na karcie Ustawienia i wybierz konfigurację.

  • Konfiguracja > trybie > WebEngine : Wybierz włączone , aby włączyć aparat internetowy.

  • Konfiguracja > WebEngine > Funkcje > LocalWebAppManagement : Wybierz dozwolone , jeśli chcesz, aby użytkownik mógł dodawać, edytować i usuwać aplikacje internetowe z menu ustawień na urządzeniu. Po ustawieniu na NotAllowed lista aplikacji internetowych jest dostępna w menu ustawień, ale nie można ich dodawać, edytować ani usuwać. Po ustawieniu opcji Wyłączone aplikacje internetowe nie znajdują się w menu ustawień urządzenia.


Aplikacje internetowe skonfigurowane w centrum Control Hub lub w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacji internetowych w obszarze Zewnętrznie zarządzane aplikacje sieci Web, ale nie można ich edytować ani usuwać z urządzenia.