Du kan aktivere følgende konfigurasjoner fra enhetens lokale nettgrensesnitt. Les artikkelen Enhetskonfigurasjoner for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den.

Når nettgrensesnittet til enheten er åpnet, velg Innstillinger under fanen Oppsett og velg -konfigurasjonen

  • Konfigurasjon > WebEngine > Modus : Velg for å aktivere nettmotoren.

  • Konfigurasjon > WebEngine > Funksjoner > LocalWebAppManagement : Velg tillatt hvis du vil at brukeren skal legge til, redigere, og slett nettapper fra innstillingsmenyen på enheten. Når satt til Ikke tillatt er nettapplisten tilgjengelig i innstillingsmenyen, men det er ikke mulig å legge til, redigere eller slette dem. Når satt til Av , er nettappene ikke i innstillingsmenyen på enheten.


Nettappene som er konfigurert på Control Hub eller i UI-utvidelsesredigeringen er synlige i nettapplisten under Eksternt administrerte nettapper, men det er ikke mulig å redigere eller slette dem fra enheten.