Du kan aktivere følgende konfigurasjoner fra det lokale webgrensesnittet til enheten. Les artikkelen Enhetskonfigurasjoner hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til den.

Når webgrensesnittet til enheten åpnes, velger du Innstillinger under kategorien Oppsett og velger konfigurasjonen

  • Konfigurasjon > WebEngine > modus : Velg for å aktivere webmotoren.

  • Konfigurasjon > WebEngine > Funksjoner > LocalWebAppManagement : Velg tillatt hvis du vil at brukeren skal legge til, redigere og slette nettapper fra innstillingsmenyen på enheten. Når den er satt til NotAllowed , er nettapplisten tilgjengelig på innstillingsmenyen, men det er ikke mulig å legge til, redigere eller slette dem. Når den er satt til Av , er ikke nettappene på innstillingsmenyen på enheten.


Nettappene som er konfigurert på Control Hub eller i redigeringsprogrammet for grensesnittutvidelse, er synlige i listen over nettapper under Eksternt administrerte webapper, men det er ikke mulig å redigere eller slette dem fra enheten.