Du kan aktivera följande konfigurationer från enhetens lokala webbgränssnitt. Läs artikeln Enhetskonfigurationer för mer information om hur du kommer åt den.

När enhetens webbgränssnitt har öppnats väljer du Inställningar under fliken Konfiguration och väljer sedan konfigurationen

  • Konfiguration > WebEngine > läge : Välj på för att aktivera webbmotorn.

  • Konfiguration > WebEngine > Funktioner > LocalWebAppManagement : Välj tillåtet om du vill att användaren ska lägga till, redigera och ta bort webbappar från inställningsmenyn på enheten. När listan över webbappar är inställd på Inte tillåtet finns tillgänglig i inställningsmenyn, men det är inte möjligt att lägga till, redigera eller ta bort dem. När inställt Av är webbapparna inte i enhetens inställningsmeny.


Webbapparna som är konfigurerade på Control Hub eller i UI-tilläggsredigeraren visas i listan över webbappar under externt hanterade webbappar, men det är inte möjligt att redigera eller ta bort dem från enheten.