U kunt de volgende configuraties inschakelen via de lokale webinterface van het apparaat. Lees het artikel Apparaatconfiguraties voor meer informatie over de toegang tot het artikel.

Wanneer de webinterface van het apparaat wordt geopend, selecteert u Instellingen onder het tabblad Instellen en kiest u de configuratie.

  • Configuratie > WebEngine > : Kies Aan om de webmachine in te schakelen.

  • Configuratie > WebEngine >-functies > LocalWebAppManagement : Kies toegestaan als u wilt dat de gebruiker webapps toevoegt, bewerkt en verwijdert uit het instellingenmenu op het apparaat. Als deze is ingesteld op Niet-toegestaan , is de lijst met web-apps toegankelijk in het instellingenmenu, maar is het niet mogelijk om deze toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Als deze is ingesteld op Uit , staan de web-apps niet in het instellingenmenu van het apparaat.


De web-apps die zijn geconfigureerd in Control Hub of in de ui-extensie-editor zijn zichtbaar in de lijst met web-apps onder Extern beheerde web-apps, maar het is niet mogelijk om ze te bewerken of te verwijderen vanaf het apparaat.