Cihazın yerel web arayüzünden aşağıdaki yapılandırmaları etkinleştirebilirsiniz. Cihaz Yapılandırmaları makalesine nasıl erişilen hakkında daha fazla bilgi için okuyun.

Cihazın web arayüzü açıldığında Kurulum sekmesinin altında Ayarlar'ı seçin ve yapılandırmayı seçin

  • Yapılandırma > WebEngine > Modu : Web altyapısını etkinleştirmek için On'ı seçin.

  • Yapılandırma > WebEngine > Özellikleri > LocalWebAppManagement : Kullanıcının cihaza ayarlar menüsünden web uygulamaları eklemesini, düzenlemesini ve silmesini istemeniz gerekirse izin verilenleri seçin. NotAllowed olarak ayar olduğunda, web uygulamaları listesine ayarlar menüsünden erişilebilir ancak bunları eklemek, düzenlemek veya silmek mümkün değildir. Off (Kapalı ) olarak ayar geldiğinde web uygulamaları , cihazın ayarlar menüsünde değildir.


Control Hub veya UI uzantı düzenleyicide yapılandırılan web uygulamaları, Harici Olarak Yönetilen Web Uygulamaları altındaki web uygulamaları listesinde görünür ancak bunları cihazdan düzenlemek veya silmek mümkün değildir.