Naslednje konfiguracije lahko omogočite v lokalnem spletnem vmesniku naprave. Preberite članek Konfiguracije naprave, kjer boste našli več informacij o tem, kako dostopate do njih.

Ko se spletni vmesnik naprave odpre, na zavihku Nastavitve izberite Nastavitve in izberite konfiguracijo

  • Configuration > WebEngine >Mode : izberite Vklopljeno , da omogočite spletni mehanizem.

  • Configuration > WebEngine > Features > LocalWebAppManagement : izberite dovoljeno , če želite, da uporabnik dodaja, ureja in briše spletne aplikacije v meniju z nastavitvami v napravi. Če je seznam spletnih aplikacij nastavljen na Nedovoljeno , je dostopen v meniju z nastavitvami, vendar jih ni mogoče dodajati, urejati ali brisati. Če je možnost nastavljena na Izklopljeno , spletne aplikacije niso v meniju z nastavitvami naprave.


Spletne aplikacije, konfigurirane v središču Control Hub ali urejevalniku razširitev uporabniškega vmesnika, so vidne na seznamu spletnih aplikacij v razdelku Zunanje upravljane spletne aplikacije, vendar jih ni mogoče urejati ali brisati iz naprave.