Sljedeće konfiguracije možete omogućiti iz lokalnog web-sučelja uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se web-sučelje uređaja otvori, na kartici Postavljanje odaberite Postavke , a zatim konfiguraciju

  • Configuration > WebEngine > Mode : odaberite Uključeno da biste omogućili web-modul.

  • Configuration > WebEngine > Features > LocalWebAppManagement : odaberite dopušteno ako želite da korisnik dodaje, uređuje i briše web-aplikacije s izbornika postavki na uređaju. Kada je postavljeno na NotAllowed , popis web-aplikacija dostupan je u izborniku postavki, ali ih nije moguće dodati, urediti ili izbrisati. Kada je postavljeno na Isključeno , web-aplikacije nisu u izborniku postavki uređaja.


Web-aplikacije konfigurirane u kontrolnom središtu ili uređivaču proširenja korisničkog sučelja vidljive su na popisu web-aplikacija u odjeljku Web-aplikacije kojima se upravlja izvana, ali ih nije moguće uređivati ili brisati s uređaja.