Sljedeće konfiguracije možete omogućiti s lokalnog web-sučelja uređaja. Dodatne informacije o tome kako mu pristupiti potražite u članku O konfiguracijama uređaja.

Kada se otvori web-sučelje uređaja, na kartici Postavljanje odaberite Postavke , a zatim odaberite konfiguraciju

  • Konfiguracijski > WebEngine > način rada : Odaberite Uključeno da biste omogućili web-mehanizam .

  • Konfiguracijski > WebEngine > Značajke > LocalWebAppManagement : Odaberite dopušteno ako želite da korisnik dodaje, uređuje i briše web-aplikacije s izbornika postavki na uređaju. Kada je postavljeno na NotAllowed , popis web-aplikacija dostupan je na izborniku postavki, ali ih nije moguće dodavati, uređivati ili brisati. Kada je postavljeno na Isključeno , web-aplikacije se ne nalaze u izborniku postavki uređaja.


Web-aplikacije konfigurirane na Control Hubu ili u uređivaču proširenja korisničkog sučelja vidljive su na popisu web-aplikacija u odjeljku Web Apps s vanjskim upravljanjem, ali ih nije moguće uređivati ili brisati s uređaja.