Možete omogućiti sljedeće konfiguracije s lokalnog web sučelja uređaja. Pročitajte članak o konfiguraciji uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se otvori web sučelje uređaja, odaberite Postavke u kartici Postavke i odaberite konfiguraciju

  • Konfiguracija > WebEngine > Način rada: Odaberite Uključeno kako biste omogućili web-motor.

  • Konfiguracija > WebEngine > Značajke > LocalWebAppManagement: Odaberite dopušteno ako želite da korisnik doda, uredi i izbriše web-aplikacije iz izbornika postavki na uređaju. Kad je postavljeno na NotAllowed, popis web-aplikacija dostupan je u izborniku postavki, ali ih nije moguće dodati, urediti ili izbrisati. Kad je opcija podešena na Off, web-aplikacije nisu u izborniku postavki uređaja.


Web-aplikacije konfigurirane na kontrolnom centru ili u uređivaču proširenja korisničkog su sučelja vidljive na popisu web-aplikacija u odjeljku Vanjski upravljane web-aplikacije, ali ih nije moguće urediti ili izbrisati s uređaja.