Присъединяване към текущо събрание в групово пространство

1

От началния екран да речем Spaces.

Всички текущи срещи са показани.

2

Кажете Избор на елемент и номера до събранието, към което искате да се присъедините.

3

Кажи "Присъедини се към обаждането".

Присъединяване към планирано събрание

През горната част на екрана се показва известие, преди да се планира стартиране на събрание.

  • Кажете "Присъедини се към обаждането" , за да се присъедините към събранието по-рано.

  • Кажете "Игнорирай обаждането" , за да отхвърлите известието.

До пространството е показан и таймер за обратно броене или името на лицата, преди събранието да е планирано да започне:

Присъединяване към събрания, които не са свързани с интервал

Можете също така да се присъедините към събранията на Лична заседателна зала (PMR) или Заседателна зала за сътрудничество (CMR), на които сте поканени да присъствате.

1

От началния екран кажете Събрания.

Показани са всички текущи и предстоящи срещи.

2

Кажете Избор на елемент и номера до събранието, към което искате да се присъедините.

3

Кажи "Присъедини се към обаждането".