Pridruživanje tekućem sastanku u grupnom prostoru

1

Sa početnog ekrana, recimo Spaces .

Prikazani su svi tekući sastanci.

2

Izgovorite izaberite stavku i broj pored sastanka kojem želite da se pridružite.

3

Pridruži se pozivu.

Pridruživanje planiranom sastanku

Obaveštenje se prikazuje na vrhu ekrana, pre nego što je zakazan početak sastanka.

  • Pridruži se pozivu da se pridružiš sastanku ranije.

  • Izgovorite zanemari poziv da biste odbacili obaveštenje.

Tajmer odbrojavanja je takođe prikazan pored prostora ili imena osoba, pre nego što je zakazan početak sastanka:

Pridruživanje sastancima koji nisu povezani sa razmakom

Takođe možete da se pridružite ličnim sastancima u sali za sastanke (PMR) ili Sali za sastanke (CMR) za saradnju, na koje ste pozvani da prisustvujete.

1

Sa početnog ekrana, recimo Sastanci .

Prikazani su svi tekući i predstojeći sastanci.

2

Izgovorite izaberite stavku i broj pored sastanka kojem želite da se pridružite.

3

Pridruži se pozivu.