הצטרפות לפגישה מתמשכת במרחב קבוצתי

1

ממסך הבית, נניח רווחים.

כל הפגישות השוטפות מוצגות.

2

אמור בחר פריט ואת המספר שליד הפגישה שאליה ברצונך להצטרף.

3

אמור הצטרף לשיחה.

הצטרף לפגישה מתוזמנת

הודעה מוצגת בחלק העליון של המסך, לפני שפגישה אמורה להתחיל.

  • אמור הצטרף לשיחה כדי להצטרף לפגישה מוקדם.

  • אמור התעלם מהתקשר כדי לבטל את ההודעה.

טיימר ספירה לאחור מוצג גם לצד הרווח או שם האדם, לפני שהפגישה אמורה להתחיל:

הצטרפות לפגישות שאינן משויכות למרחב

באפשרותך גם להצטרף לפגישות בחדר הישיבות האישי (PMR) או לחדר הישיבות של שיתוף הפעולה (CMR), שאליהן הוזמנת להשתתף.

1

ממסך הבית, נניח 'פגישות'.

כל הפגישות השוטפות והעתידיות מוצגות.

2

אמור בחר פריט ואת המספר שליד הפגישה שאליה ברצונך להצטרף.

3

אמור הצטרף לשיחה.