Připojení k probíhající schůzce ve skupinovém prostoru

1

Na domovské obrazovce řekněte Mezery.

Zobrazí se všechny probíhající schůzky.

2

Řekněte Vybrat položku a číslo vedle schůzky, ke které se chcete připojit.

3

Řekněte Připojit se k hovoru.

Připojení k naplánované schůzce

Oznámení se zobrazí v horní části obrazovky před plánovaným zahájením schůzky.

  • Řekněte Připojit se k hovoru , chcete-li se ke schůzce připojit dříve.

  • Řekněte Ignorovat hovor pro zavření oznámení.

Časovač odpočítávání se také zobrazí vedle mezery nebo jména osoby před plánovaným zahájením schůzky:

Připojení ke schůzkám, které nejsou přidruženy k prostoru

Můžete se také připojit ke schůzkám Osobní zasedací místnost (PMR) nebo Zasedací místnost pro spolupráci (CMR), ke kterým jste byli pozváni.

1

Na domovské obrazovce řekněte Schůzky.

Zobrazí se všechny probíhající a nadcházející schůzky.

2

Řekněte Vybrat položku a číslo vedle schůzky, ke které se chcete připojit.

3

Řekněte Připojit se k hovoru.