Dołączanie do trwającego spotkania w przestrzeni grupy

1

Na ekranie głównym powiedz Spaces .

Wyświetlane są wszystkie bieżące spotkania.

2

Powiedz Wybierz element i numer obok spotkania, do którego chcesz dołączyć.

3

Powiedz Dołącz do połączenia.

Dołączanie do zaplanowanego spotkania

Powiadomienie jest wyświetlane u góry ekranu przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania.

  • Powiedz Dołącz do połączenia, aby dołączyć do spotkania wcześniej.

  • Powiedz Ignoruj połączenie , aby odrzucić powiadomienie.

Minutnik jest również wyświetlany obok spacji lub nazwiska osoby, przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania:

Dołączanie do spotkań niepowiązanych ze spacją

Możesz także dołączyć do spotkań w osobistej sali konferencyjnej (PMR) lub sali konferencyjnej współpracy (CMR), do udziału w których zostałeś zaproszony.

1

Na ekranie głównym powiedz Spotkania .

Wyświetlane są wszystkie bieżące i nadchodzące spotkania.

2

Powiedz Wybierz element i numer obok spotkania, do którego chcesz dołączyć.

3

Powiedz Dołącz do połączenia.