Bli med i et pågående møte i et gruppeområde

1

Si Spacespå startskjermen .

Alle pågående møter vises.

2

Si Velg element og nummeret ved siden av møtet du vil bli med i.

3

Si Bli med i samtale.

Bli med i et planlagt møte

En varsel vises øverst på skjermen før et møte skal starte.

  • Si Bli med i samtale for å bli med i møtet tidlig.

  • Si Ignorer samtale å avvise varslet.

En nedtellingstidtaker vises også ved siden av området eller personens navnet før møtet er planlagt å starte:

Bli med i møter som ikke er tilknyttet et Space

Du kan også bli med i Personlig møterom (PMR)- eller Møterom for samarbeid (CMR)-møter som du har blitt invitert til å delta på.

1

Si Møter fra startskjermen.

Alle pågående og kommende møter vises.

2

Si Velg element og nummeret ved siden av møtet du vil bli med i.

3

Si Bli med i samtale.