Какви са различните роли в Webex срещи?

Какви са различните роли в Webex срещи?

Какви са различните роли и отговорности в срещите на Webex?

Какво е ролята на хост в Webex срещи?

Каква е ролята на участник в webex срещи?

решение:

В Webex meetings има три роли, които са посочени по-долу. 

  • Роля на хоста:  Хостът е лицето, което планира, започва и приключва сесията и или записите на сесията.  Хост може също да присвоява роли на други участници в сесията.  Ролята на хоста може да бъде преназначена веднъж в сесия на живо. 
  • 2000000000 Тъй като ролята на Cohost предоставя привилегии, подобни на ролята на хост, Cohosts може да помогне за подобряване на производителността на срещата. Ако хостът е закъснява или не може да присъства, cohost може да стартира и управлява събрание. Cohosts може да помогне на домакина с управление на срещи, което е полезно за по-големи срещи.
  • Представящ: Отговаря за споделянето и анотираните презентации, табла, документи и приложения в събрание.
  • Забележка Taker: Един единствен вземач за бележки може да публикува бележки по всяко време на събранието или може да изпрати препис на събранието на всички участници.
  • Затворен притвор: Отговаря за публикуването на надписи в реално време по време на срещата и може да изпрати препис, съдържащ надписите на всички участници.
  • Роля на участник:  Всяко лице, което присъства на сесията, което все още не е идентифицирано като водещ или хост. Участниците обикновено са на които се представя информация за събранието.

Беше ли полезна тази статия?