Какви са различните роли в Webex срещите?

Какви са различните роли в Webex Срещи?

Каква са различните роля и отговорности в Webex Срещите?

Каква е ролята домакин в Webex срещи?

Каква е ролята на участника в Webex срещите?

Решение:

Има три роли в рамките на Webex Срещи, които са посочени по-долу. 

  • Роля на домакин:  Домакинът е лицето, което планира, започва и приключва сесията или записва сесия. Домакинът може да присвои роли и на други участници в сесията. Хостът може да бъде преназначен веднъж в сесия.
  • Съорганизатор: Тъй като ролята на Cohost предоставя привилегии, подобни на ролята на домакин, Cohosts може да помогне за подобряване на производителността на срещите. Ако хостът работи късно или не може да присъства, cohost може да стартира и управлява събранието. Cohosts също могат да съдействат на домакина с управление на срещите, което е полезно за по-големи срещи.
  • Представящ: Отговаря за споделянето и анотиране на презентации, бели дъски, документи и приложения в събрание.
  • Забележка Taker: Един-единствен поемач на бележки може да публикува бележки по всяко време по време на срещата или може да изпрати препис от събрание на всички участници.
  • Затворен надпис: Отговорен за публикуването на надписи в реално време по време на срещата и може да изпрати препис, съдържащ надписите до всички участници.
  • Роля на участник:  Всяко лице, присъстващо на сесията, което вече не е идентифицирано като Водещ, или домакин. Участниците обикновено са на кого се представя информацията за събранието.
За повече информация вижте посочените по-долу връзки:

Беше ли полезна тази статия?