Wat zijn de verschillende rollen in Webex Meetings?

Wat zijn de verschillende rollen in Webex Meetings?

Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in Webex Meetings?

Wat is de rol van de host in Webex Meetings?

Wat is de rol van de deelnemer in Webex Meetings?

Oplossing:

Er zijn drie rollen binnen Webex Meetings, waarnaar hieronder wordt verwezen. 

  • Hostrol:  De host is de persoon die de sessie gepland, start en beëindigt of een sessie op neemt. Een host kan ook rollen toewijzen aan andere deelnemers aan de sessie. De host kan eenmaal in een sessie opnieuw worden toegewezen.
  • Co-host: Omdat de rol van cohost dezelfde rechten verleent als de hostrol, kunnen cohosts helpen om de productiviteit van de vergadering te verbeteren. Als de host te laat is of niet kan deelnemen, kan een cohost de vergadering starten en beheren. Cohosts kunnen de host ook helpen met vergaderingsbeheer, wat handig is voor grotere vergaderingen.
  • Presentator: Verantwoordelijk voor het delen en annotaties maken van presentaties, whiteboards, documenten en toepassingen in een vergadering.
  • Noteermaker: Als er één notulist is, kan deze op elk gewenst moment tijdens de vergadering aantekeningen publiceren of een transcriptie van de vergadering naar alle deelnemers verzenden.
  • Ondertitelaar: Verantwoordelijk voor het in realtime publiceren van ondertiteling tijdens de vergadering en kan een transcriptie met de ondertiteling naar alle deelnemers verzenden.
  • Rol van deelnemer:  Iemand die de sessie bijwoont die nog niet is geïdentificeerd als een presentator of host. Deelnemers zijn meestal degenen aan wie de vergaderingsinformatie wordt gepresenteerd.
Raadpleeg de onderstaande koppelingen voor meer informatie:
Vond u dit artikel nuttig?