Jaké jsou různé role ve schůzkách Webex?

Jaké jsou různé role ve schůzkách Webex?

Jaká je odlišná role a odpovědnost ve schůzkách Webex?

Jaká je role hostitele ve schůzkách Webex?

Jaká je role účastníka ve schůzkách Webex?

řešení:

V rámci webexových schůzek jsou tři role, na které se odkazuje níže. 

  • Role hostitele:  Hostitelem je osoba, která naplánuje, spustí a ukončí relaci nebo záznamy relace.  Hostitel může také přiřadit role ostatním účastníkům relace.  Roli hostitele lze jednou v živé relaci přiřadit. 
  • Spoluhostitel: Vzhledem k tomu, že role Cohost poskytuje oprávnění podobná roli hostitele, mohou cohosts pomoci zlepšit produktivitu při plnění. Pokud má hostitel zpoždění nebo se nemůže zúčastnit, může schůzku zahájit a spravovat spoluhostovate. Cohosts může také pomoci hostiteli s řízením schůzek, což je užitečné pro větší schůzky.
  • Přednášející: Odpovídá za sdílení a anotace prezentací, tabulí, dokumentů a aplikací na schůzce.
  • Poznámka: Jeden příjemce poznámek může poznámky publikovat kdykoli během schůzky nebo může odeslat přepis schůzky všem účastníkům.
  • Uzavřený captionist: Odpovědný za publikování titulků v reálném čase během schůzky a může odeslat přepis obsahující titulky všem účastníkům.
  • Role účastníka:  Každá osoba účastnící se relace, která ještě není identifikována jako prezentující nebo hostitel. Účastníci jsou obvykle tím, komu jsou informace o schůzce prezentovány.

Byl tento článek užitečný?