Jaké jsou různé role ve schůzkách Webex?

Jaké jsou různé role ve schůzkách Webex?

Jaké jsou různé role a odpovědnosti v aplikacích Webex Meetings?

Jaká je role hostitele ve schůzkách Webex?

Jaká je role Účastník ve schůzkách Webex?

Řešení:

V rámci schůzek Webex existují tři role, na které se odkazuje níže. 

  • Role hostitele:  Hostitel je osoba, která naplánuje, zahájí a ukončí relaci nebo zaznamená relaci. Hostitel může také přiřadit role ostatním účastníkům relace. Hostitele lze znovu přiřadit jednou v relaci.
  • Spoluhostitel: Vzhledem k tomu, že role Cohost poskytuje oprávnění podobná roli hostitele, může Cohosts pomoci zlepšit produktivitu schůzek. Pokud má hostitel zpoždění nebo se nemůže zúčastnit, může spoluhostitel zahájit a spravovat schůzku. Spoluhostitelé mohou také pomoci hostiteli se správou schůzek, což je užitečné pro větší schůzky.
  • Přednášející: Zodpovědný za sdílení a anotaci prezentací, tabulí, dokumentů a aplikací na schůzce.
  • Poznámka Příjemce: Jeden pořizovatel poznámek může publikovat poznámky kdykoli během schůzky nebo může odeslat přepis schůzky všem účastníkům.
  • Skrytý titulek: Odpovídá za publikování titulků v reálném čase během schůzky a může všem účastníkům poslat přepis obsahující titulky.
  • Role účastníka:  Jakákoli osoba účastnící se relace, která ještě není identifikována jako prezentující nebo hostitel. Účastníci jsou obvykle ti, kterým jsou informace o schůzce prezentovány.
Další informace naleznete na níže uvedených odkazech:

Byl tento článek užitečný?