מהם התפקידים השונים בפגישות Webex?

מהם התפקידים השונים בפגישות Webex?

מהם התפקידים ותחומי האחריות השונים בפגישות Webex?

מהו תפקיד המארח בפגישות Webex?

מהו תפקיד המשתתף בפגישות Webex?

פתרון:

ישנם שלושה תפקידים בתוך פגישות Webex, אשר מוזכרים להלן. 

  • תפקיד המנחה:  המארח הוא האדם שמתזמן, מתחיל ומסיים את ההפעלה או מקליט הפעלה. מארח יכול גם להקצות תפקידים למשתתפים אחרים בהפעלה. ניתן להקצות מחדש את המארח פעם אחת בהפעלה.
  • Cohost: מכיוון שהתפקיד Cohost מספק הרשאות דומות לתפקיד המארח, Cohosts יכול לעזור לשפר את הפרודוקטיביות של פגישות. אם המארח מאחר או שאינו יכול להשתתף, מארח משותף יכול להתחיל ולנהל את הפגישה. Cohosts יכולים גם לסייע למארח עם ניהול פגישות, וזה שימושי לפגישות גדולות יותר.
  • מגיש: אחראי על שיתוף וביאורים של מצגות, לוחות ציור, מסמכים ויישומים בפגישה.
  • רושם הערות: רושם הערות יחיד יכול לפרסם הערות בכל עת במהלך הפגישה או לשלוח תמליל פגישה לכל המשתתפים.
  • כתוביות סמויות: אחראי על פרסום כיתובים בזמן אמת במהלך הפגישה ויכול לשלוח תמליל המכיל את הכיתובים לכל המשתתפים.
  • תפקיד המשתתף:  כל אדם המשתתף בפגישה שאינו מזוהה עדיין כפרזנטור, או כמארח. המשתתפים הם בדרך כלל מי שפרטי הפגישה מוצגים בפניהם.
לקבלת מידע נוסף, עיין בקישורים הבאים:

האם המאמר הועיל לך?