Mitkä ovat erilaiset roolit Webex-kokouksissa?

Mitkä ovat eri roolit Webex Meetingsissä?

Mitkä ovat erilaiset roolit ja vastuut Webex Meetingsissä?

Mikä on isäntärooli Webex-kokouksissa?

Mikä on osallistujan rooli Webex-kokouksissa?

Ratkaisu:

Webex Meetingsissä on kolme roolia, joihin viitataan alla. 

  • Isäntärooli:  Isäntä on henkilö, joka ajoittaa, aloittaa ja päättää istunnon tai tallentaa istunnon. Isäntä voi myös määrittää rooleja muille istunnon osallistujille. Isäntä voidaan määrittää uudelleen kerran istunnon aikana.
  • Kohostaja: Koska Cohost-rooli tarjoaa samanlaisia oikeuksia kuin isäntärooli, Cohosts voi auttaa parantamaan kokousten tuottavuutta. Jos isäntä on myöhässä tai ei voi osallistua, kojuri voi aloittaa ja hallita kokouksen. Cohostit voivat myös auttaa isäntää kokouksen hallinnassa, mikä on hyödyllistä isommissa kokouksissa.
  • Juontaja: Vastaat esitysten, taulujen, asiakirjojen ja sovellusten jakamisesta ja merkitsemisestä kokouksessa.
  • Muistiinpanon tekijä: Yksi muistiinpanon tekijä voi julkaista muistiinpanoja milloin tahansa kokouksen aikana tai lähettää kokouksen pöytäkirjan kaikille osallistujille.
  • Suljettu kuvateksti: Vastaa tekstitysten julkaisemisesta reaaliajassa kokouksen aikana ja voi lähettää tekstitykset sisältävän transkription kaikille osallistujille.
  • Osallistujan rooli:  Kuka tahansa istuntoon osallistuva henkilö, jota ei ole vielä tunnistettu esittelijäksi tai isäntäksi. Osallistujat ovat yleensä niitä, joille kokouksen tiedot esitetään.
Lisätietoja alla olevista linkeistä:

Oliko tästä artikkelista apua?