Aké sú rôzne úlohy na stretnutiach Webex?

Aké sú rôzne úlohy v stretnutiach Webex?

Aké sú rôzne úlohy a zodpovednosti v stretnutiach Webex?

Aká je rola hostiteľa v stretnutiach Webex?

Aká je rola účastníka na stretnutiach Webex?

Riešenie:

V rámci Webex Meetings existujú tri roly, ktoré sú uvedené nižšie. 

  • Rola hostiteľa:  Hostiteľ je osoba, ktorá naplánuje, začne a ukončí reláciu alebo reláciu zaznamená. Hostiteľ môže priradiť roly aj iným účastníkom relácie. Priradenie hostiteľa možno zmeniť raz v relácii.
  • Cohost: Keďže rola Cohost poskytuje privilégiá podobné role hostiteľa, Cohosts môžu pomôcť zlepšiť produktivitu stretnutí. Ak hostiteľ mešká alebo sa nemôže zúčastniť, stretnutie môže začať a riadiť ho. Cohosts môžu tiež pomáhať hostiteľovi so správou stretnutí, čo je užitočné pri väčších stretnutiach.
  • Moderátor: Zodpovedá za zdieľanie a komentovanie prezentácií, tabúľ, dokumentov a aplikácií na schôdzi.
  • Nosič poznámok: Jeden zapisovateľ môže publikovať poznámky kedykoľvek počas stretnutia alebo môže poslať prepis stretnutia všetkým účastníkom.
  • Closed Captionist: Zodpovedá za zverejňovanie titulkov v reálnom čase počas stretnutia a môže poslať prepis obsahujúci titulky všetkým účastníkom.
  • Úloha účastníka:  Akákoľvek osoba, ktorá sa zúčastňuje relácie, ktorá ešte nie je identifikovaná ako prezentujúci alebo hostiteľ. Účastníci sú zvyčajne tým, komu sa informácie o stretnutí prezentujú.
Ďalšie informácie nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Bol tento článok užitočný?