Свързването с видео системи е сиво, докато се присъединявате към събрание

Свързването към видеосистеми е сиво, докато се присъединявате към събрание.

Опцията за свързване с близко видеоустройство не е налична в прозореца преди събранието.

За да разрешите този проблем:

  1. Влезте в Webex Site Administration и отидете на Конфигуриране > Общи настройки > Опцииза сайта.
  2. В секцията Опции за заседателни зали за сътрудничество в облака поставете отметка в квадратчето Разрешаване на видеоразговор .
  3. Изберете дали потребителите трябва да натиснат 1, за да се присъединят към събрания или събития:
    • без натискане на „1“
    • трябва да натиснете „1“

Забележка:Потребителите на приложението Webex Meetings версия 39.8 и по-късно могат да изберат да свържат своята видео система със или без да натискат сами 1 под Предпочитания > Видео система > Обадете се на моята видео система.
  1. Изберете Актуализиране.

Беше ли полезна тази статия?