Funkcja Połącz z systemami wideo jest wyszarzona podczas dołączania do spotkania

Funkcja Połącz z systemami wideo jest wyszarzona podczas dołączania do spotkania.

Opcja połączenia z pobliskim urządzeniem wideo jest niedostępna w oknie przed spotkaniem.

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Zaloguj się do narzędzia Webex Site Administration i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Opcje.
  2. W sekcji Opcje sal konferencyjnych współpracy w chmurze zaznacz pole wyboru Włącz oddzwonienie wideo.
  3. Wybierz, czy użytkownicy muszą naciskać 1, aby dołączyć do spotkań lub wydarzeń:
    • bez naciskania przycisku „1”
    • należy nacisnąć przycisk „1”

Uwaga:Użytkownicy aplikacji Webex Meetings w wersji 39.8 lub nowszej mogą wybrać połączenie z systemem wideo z naciskiem 1 lub bez niego w obszarze Preferencje > System wideo > Zadzwoń do mojego systemu wideo.
  1. Wybierz Aktualizuj.
Czy ten artykuł był pomocny?