Připojení k video systémům je během připojení ke schůzce zešedivělé

Připojení k video systémům je během připojení ke schůzce šedé.

Možnost připojení k blízkému videozařízení není v okně před schůzkou k dispozici.

Chcete-li tento problém vyřešit:

  1. Přihlaste se do Správy webu Webex a přejděte do nabídky Konfigurace > Nastavení společných stránek > Možnosti.
  2. V části Možnosti konferenčních místností pro spolupráci v cloudu zaškrtněte políčko Povolit zpětné volání videa.
  3. Zvolte, zda se uživatelé musí stisknout 1 pro připojení ke schůzkám nebo událostem:
    • bez stisknutí „1“
    • je nutno stisknout „1“

Poznámka:Uživatelé aplikace Webex Meetings verze 39.8 a novější si mohou zvolit připojení svého video systému s nebo bez stisknutí 1 sami v části Předvolby > Video systém > Volat můj video systém.
  1. Zvolte Aktualizovat.

Byl tento článek užitečný?