1

Отидете на Настройки > Опции > Известия .

2

В секцията Мелодия изберете мелодия на звънене.

3

Изберете Прилагане .

1

Отидете на Предпочитания > Известия .

2

В секцията Мелодия изберете мелодия на звънене.

3

Изберете Прилагане .

1

Отидете на Настройки > Общи и натиснете върху Звуци .

2

Докоснете Мелодия за звънене, за да изберете мелодия.

1

За да зададете мелодия на повикване, отидете на Настройки > Звуци > Мелодия на повикване, и изберете мелодия на звънене.

2

За да зададете тон за уведомяване в чата, отидете на Настройки > Звуци > Тон на известията и изберете тон за уведомяване.