1

Gå til Indstillinger > Valgmuligheder > Beskeder .

2

Vælg en Ringetone i sektionen Ringetone.

3

Vælg Anvend.

1

Gå til Præferencer > Beskeder.

2

Vælg en Ringetone i sektionen Ringetone.

3

Vælg Anvend.

1

Gå til Indstillinger > Generelt, og tryk på Lyde.

2

Tryk på Ringetone for at vælge en ringetone.

1

Hvis du vil indstille ringetonen, skal du gå til Indstillinger > Lyde > Ringetone og vælge en ringetone.

2

For at indstille tonen til chatbeskeden skal du gå til Indstillinger > Lyde > Beskedstone og vælge en meddelelsestone.