1

Gå till Inställningar > Alternativ > Meddelanden.

2

Välj en ringsignal i avsnittet Ringsignal.

3

Välj Använd.

1

Gå till Inställningar > Meddelanden.

2

Välj en ringsignal i avsnittet Ringsignal.

3

Välj Använd.

1

Gå till Inställningar > Allmänt och tryck på Ljud.

2

Tryck på Ringsignal för att välja en ringsignal.

1

Om du vill ange en ringsignal går du till Inställningar > Ljud > Ringsignal och väljer en ringsignal.

2

För att konfigurera chattaviseringstonen går du till Inställningar > Ljud > Aviseringston och väljer en aviseringston.