1

Ayarlar > Seçenekler > Bildirimler'e gidin.

2

Zil Sesi bölümünde, bir zil sesi seçin.

3

Uygula'yı seçin.

1

Tercihler > Bildirimler'e gidin.

2

Zil Sesi bölümünde, bir zil sesi seçin.

3

Uygula'yı seçin.

1

Ayarlar > Genel'e gidin ve Sesler'e dokunun.

2

Bir zil sesi seçmek için Zil Sesi'ne dokunun.

1

Çağrı zil sesini ayarlamak için Ayarlar > Sesler > Çağrı zil sesi'ne gidin ve bir zil sesi seçin.

2

Bildirim sesini ayarlamak için Ayarlar > Sesler > Bildirim sesi'ne gidin ve bildirim sesini seçin.