1

Przejdź do Ustawienia > Opcje > Powiadomienia.

2

W sekcji Sygnał dzwonienia wybierz sygnał dzwonienia.

3

Wybierz opcję Zastosuj.

1

Przejdź do Preferencje > Powiadomienia.

2

W sekcji Sygnał dzwonienia wybierz sygnał dzwonienia..

3

Wybierz opcję Zastosuj.

1

Przejdź do Ustawienia > Ogólne i dotknij opcji Dźwięki.

2

Dotknij Sygnał dzwonienia, aby wybrać sygnał dzwonienia.

1

Aby ustawić dzwonek połączeń, przejdź do opcji Ustawienia > Dźwięki > Sygnał dzwonienia połączenia i wybierz sygnał.

2

Aby ustawić dźwięk powiadomienia czatu, przejdź do Ustawienia > Dźwięki > Sygnał dźwiękowy powiadomień i wybierz dźwięk powiadomienia.