1

Přejděte do Nastavení > Možnosti > Oznámení.

2

V části Vyzvánění zvolte vyzváněcí tón.

3

Zvolte Použít.

1

Přejděte do Předvolby > Oznámení.

2

V části Vyzvánění zvolte vyzváněcí tón.

3

Zvolte Použít.

1

Přejděte do Nastavení > Obecné a klepněte na Zvuky.

2

Klepnutím na Vyzvánění vyberte vyzváněcí tón.

1

Chcete-li nastavit vyzvánění, přejděte do Nastavení > Zvuky > Vyzváněcí tón a vyberte vyzvánění.

2

Chcete-li nastavit tón oznámení chatu, přejděte do Nastavení > Zvuky > Tón oznámení a zvolte tón oznámení.