1

Gå til innstillinger > Alternativer > varsler .

2

I ringe lyd- delen velger du en ringe lyd.

3

Velg Bruk.

1

Gå til innstillinger > varsler .

2

I ringe lyd- delen velger du en ringe lyd.

3

Velg Bruk.

1

Gå til innstillinger > Generelt og trykk på lyder .

2

Trykk på ringe tonen for å velge en ringe lyd.

1

Hvis du vil angi ringe lyd, går du til innstillinger > lyder > samtale ringe lyd og velger en ringe lyd.

2

Hvis du vil angi en varslings tone for chat, går du til innstillinger > lyder > Varsels tonen og velger en varslings tone.