1

Ga naar Instellingen > Opties > Meldingen .

2

Kies een beltoon in de sectie Beltoon.

3

Selecteer Toepassen

1

Ga naar Voorkeuren > Meldingen.

2

Kies een beltoon in de sectie Beltoon.

3

Selecteer Toepassen

1

Ga naar Instellingen > Algemeen en tik op Geluiden.

2

Tik op Beltoon om een beltoon te kiezen.

1

Als u een beltoon wilt instellen voor uw gesprekken, gaat u naar Instellingen > Geluiden > Beltoon en kiest u een beltoon.

2

Als u de meldingstoon voor chats wilt instellen, gaat u naar Instellingen > Geluiden > Meldingstoon en kiest u een meldingstoon.