1

עבור אל הגדרות > אפשרויות > הודעות .

2

במקטע ' רינגטון ', בחר צלצול.

3

בחר באפשרות ' החל '.

1

עבור אל העדפות > הודעות .

2

במקטע ' רינגטון ', בחר צלצול.

3

בחר באפשרות ' החל '.

1

עבור אל ההגדרות > כלליות והקש על צלילים .

2

הקש על רינגטון כדי לבחור רינגטון.

1

כדי להגדיר צלצול שיחה, עבור להגדרות > צלילים > צלצול השיחה ובחר צלצול.

2

כדי להגדיר את צליל הדיווח בצ, עבור להגדרות > צלילים > הודעות ובחר צליל הודעה.