Система за режийно виртуална памет прекъсва активната линия в края на съобщение, като открива едно от следните неща:

  • Сигнал за управление на повикващите страни (CPC), изпълняван от аналоговата телефонна карта (АТА)

  • Тишина на линията

По подразбиране, след края на съобщение, АТА възпроизвежда CPC сигнал след 2 секунди мълчание. Ако системата ви за виртуална памет не открие CPC, конфигурирайте откриването на тишина в Центъра за контрол на Cisco Webex. Когато конфигурирате откриване на тишина, ATA чака до 4 минути преди възпроизвеждане на CPC.

Можете да конфигурирате необходимата продължителност на тишината на самата система за виртуална памет. По този начин системата за виртуална памет автоматично прекъсва повикването след откриване на тишина за това количество време. По време на тази конфигурирана продължителност системата за виртуална памет не приема никакви нови съобщения.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУстройства , след което изберетеАТА устройство.

2

Под Настройкипревъртете до Откриване на тишина ипревключвайте функцията включена.

3

Конфигуриране на необходимата продължителност на тишината на системата за виртуална памет. Вижте вашето ръководство за потребителя на системата за виртуална памет за подробности.